nishiyamafarm.com

nishiyamafarm.com

Du kan spare mye ved å refinansiere gjeld

Dersom du har flere små lån og kreditter kan det fort bli vanskelig å holde oversikt. Ved hjelp av et refinansieringslån, kan du både få bedre økonomisk oversikt samt gunstigere vilkår. Lær mer i vår guide til refinansiering.

Slik fungerer refinansiering

Når du skal refinansiere gjeld, tar du enkelt forklart opp ny gjeld for å betale den gamle. Refinansiering kan gjøres på flere ulike måter. De to mest omtalte metodene er å samle all gjeld i et forbrukslån. Dersom det er mulig, kan du også øke boliglånet. Hva som lønner seg avhenger av hvor mye du trenger å låne, og hvor snart du kan nedbetale det. Hvis du har muligheten til å betale det ned i løpet av et år, vil det kanskje ikke være mest lønnsomt å refinansiere boliglånet. Dette siden boliglånet ofte betales på i over 10 år.

 1. Samle all gjeld i ett usikret lån
 2. Øk boliglånet

Har du mange små lån og kredittkort, betales renter til alle disse. Om du derimot samler alle på ett sted vil du kun betale en rente. Dette er tanken bak refinansiering – at du skal spare deg for dyre renteutgifter ved å betale kun en rente til en långiver. Du har også kun en rente å forholde deg til. Ulike kredittkortselskap tilbyr som oftest ulik rente, og har ulike ekstra gebyrer.

Dette bestemmer hvor mye du sparer

Hvor mye du har mulighet til å samle sammen i ett lån er med på å avgjøre hvor mye du sparer. Har du for eksempel fem kredittkort og ett forbrukslån kan du spare flere hundre kroner i måneden på å kun betale renter ett sted. Hovedregelen er at du ikke kan ha lenger nedbetalingstid enn fem år. Ved refinansiering er det noen andre regler. Det er uansett da viktig å huske på at både kredittkort og forbrukslån har en øvre grense på fem år. Det vil si at du skal kunne betale ned all din gjeld innen den tid.

Hvor mye du betaler i renter til hver enkelt aktør er også med på å bestemme hvor mye du sparer. Noen kredittkort har en effektiv rente på 22 %, mens andre på 16 %. Når du skal finne ut hvor mye du betaler i renter totalt må du se på hver enkelt faktura. Du summerer deretter dette sammen for å få den reelle prisen. Det er ikke garantert at du får refinansiert hele summen. Sørg da for å betale kortene og lånene med den høyeste renten først. Ikke se på hvor mye som står igjen, men på hva det vil koste totalt.

Hvem kan søke refinansiering?

Alle privatpersoner med en fast inntekt over en bestemt sum kan søke refinansiering. Minstekravet er vanligvis 200 000 kroner i året, samt at du må være over bankens aldersgrense. Noen banker vil ikke tilby lån til de under 23 år, mens hos andre kan de på 20 år også få lån. Det er heller ikke alle banker som opererer med en minimumsinntekt. Så lenge du kan bevise at du har evne til å betjene lånet du søker om kan du få det innvilget. For å finne ut hvilken bank du kan søke hos, er det anbefalt å prøve en låneportal.

Det er ikke kun privatpersoner som kan søke refinansiering. Bedrifter kan også få hjelp med dette. Prinsippet er det samme for både privatpersoner og bedrifter; få ned kostnadene, og øke ens egen betalingsevne. Borr Drilling er en av bedriftene som nylig fikk gjennomført en god refinansieringsavtale for å berge bedriften. Svingninger i markedet og endring i etterspørselen av varer, påvirker bedrifter mer enn privatpersoner. Mange bedrifter kan også oppleve muligheten for å gå konkurs hvis de ikke får hjelp. Dermed er refinansiering av gjeld i mange tilfeller hos bedrifter også et virkemiddel for å unngå konkurs, og bevare arbeidsplasser.

Sammenlign lånetilbud

Det finnes flere titalls tilbydere av refinansiering på dagens marked. Bank Norwegian er en av dem. Her kan du søke både refinansiering, forbrukslån og kredittkort. Hvilken bank det lønner seg å velge, varierer ut i fra hvor mye du trenger å låne, hvor lenge du må betale på lånet, og hvilke gebyrer som kommer i tillegg. I de fleste tilfeller vil det lønne seg å velge det lånet med lavest rente. Dette så lenge du ikke må betale på lånet lenger enn lånet med høy rente. Den totale rentekostnaden bestemmes av hvor mye du betaler i renter, og hvor lenge.

Når du søker refinansiering, eller lån generelt, er det alltid en fordel å sammenligne alle de tilgjengelige tilbudene. Hvilke kriterier bankene vurderer fra vil variere fra bank til bank. Noen ser for eksempel kun på inntekt og betalingsevne, mens andre vil vurdere statsborgerskap også. For å øke sjansene for å få et godt tilbud, er det lurt å sammenligne tilbudene på forhånd. Du kan sende inn søknad til alle bankene som har et lånetilbud som passer din private økonomi. Poenget med refinansiering er at du skal spare penger på den totale kostnaden, samtidig som de månedlige utgiftene ikke øker for mye.

For å spare penger

For å spare penger på å samle flere lån, er det flere ting du må huske på. Det er ikke kun den nominelle renten som forteller hvor dyrt lånet blir, men den effektive. Når man skal sammenligne bør du se på den effektive renten. Den inneholder både renteutgifter og andre gebyrer som må betales. Det lønner seg ikke å ta opp et nytt lån dersom dette vil ta lenger tid å nedbetale enn hva du allerede har i gjeld. Dersom du skal refinansiere bør du alltid velge lånet som tilbyr en kortere, eller tilsvarende nedbetalingstid enn den nåværende.

Få en oversikt først

Før du søker refinansiering, burde du ha en komplett oversikt over hvor mye du betaler på dagens gjeld. Hvor mye av dette utgjør renter og avdrag, og hvor lang tid det vil ta å nedbetale gjelden uten å refinansiere er også viktig. Når du har denne informasjonen kan du bruke en lånekalkulator. Denne vil regne ut hvor mye det vil koste å refinansiere all gjelden du har. Slik får du et bedre utgangspunkt for sammenligning. Som regel vil du spare penger på å refinansiere. For å vite nøyaktig hvor mye, må du først vite hvor mye du betaler i dag. Du bør også vite hvor mye du må betale over tid.

5 tips til å skaffe beste forbrukslån når du skal søke på nett

Flere nettsider tilbyr tjenester som lar deg sammenligne tilbud fra flere banker. Om du ønsker å sammenligne selv, er det viktig å være klar over at lånerenten ikke er den eneste faktoren som påvirker den totale kostanden på lånet. Bankene oppgir både nominell og effektiv rente. Det er den effektive renten som forteller hva du faktisk må betale for lånet. Den effektive renten påvirkes av gebyrer og kan endre førsteinntrykket av hvilken bank som gir de beste lånebetingelsene. I denne artikkelen går vi gjennom mer informasjon og tips rundt forbrukslån.

 • Bruk upartiske søkemotorer for å sammenligne banker
 • Bruk effektiv rente som sammenligningsgrunnlag
 • Velg en bank som vekker tillit

Ikke la nettbasert søknadsprosess føre til en forhastet beslutning

Et låneopptak bør ikke skje spontant. Flere nettbaserte lånegivere reklamerer med rask responstid og enkel saksbehandling ved søknad om lån. Det kan være lett å falle for fristelsen å skaffe til veie noen ekstra kroner, men et låneopptak bør alltid være veloverveid og vurdert opp mot alternative løsninger. Er det fortsatt ønskelig å ta opp lån etter en grundig vurdering, kan en nettbasert løsning være oversiktlig. Dette kan også gi tilgang til flere alternativer enn ved å ha tilgang kun til lokale banker.

1. Bruk tid på å vurdere valg av bank og lånesum
2. Vurder banker på nett for flere valgmuligheter

Kortere nedbetalingstid gir billigere lån

Rentekostnaden avhenger av nedbetalingstiden. Rentegrunnlaget beregnes fra summen på restlånet. Jo lenger periode lånet varer, dess mer betaler derfor kunden i rentekostnader. Flere nettsider som Dagens Næringsliv tilbyr en lånekalkulator. En slik kalkulator lar lesere regne ut totale lånekostnader basert både på rentesats og nedbetalingstid.

Lånetakere kan bruke en slik kalkulator til å finne sin ideelle nedbetalingstid. Det burde være den kortest mulige perioden innenfor den maksimale summen lånetakeren kan betale i renter og avdrag per måned. Verktøyet gir et reelt bilde av hvilket utslag nedbetalingstiden har for den totale lånekostnaden, og for å se hvor mye du kan spare på å betale flittig på lånet.

 • Kort nedbetalingstid kan mer enn halvere den totale lånekostnaden
 • Velg en bank som tilbyr kort nedbetalingstid

Eksempel

Et lån på 1 million kroner betalt over 10 år og med 15 % rente vil ha en rentekostnad på 756 000 kroner. Om kunden heller velger å betale lånet ned over 5 år, blir den totale rentekostnaden 381 000 kroner. Dette er hele 375 000 kroner billigere. Denne ekstra tilgjengelige kapitalen kommer i tillegg til at kunden er ferdig med nedbetalingene 5 år tidligere.

Åpenhet gir bedre veiledning

Banker har som formål å tjene penger, men de er også avhengige av å ha fornøyde kunder. Saksbehandlerne har erfaring med å bistå kunder i å gjøre gode valg, og vil kunne gi bedre veiledning om kunden er åpen om sin økonomi. Både kunde og bank skal ha fordeler av kundeforholdet. Begge parter bør ha som mål at kunden kan betale ned gjelden som avtalt. Om du opplever at saksbehandler gir dårlige råd som kun kommer banken til gode, anbefales det å bytte til en bank der du føler deg ivaretatt.

Økonomisk kompetanse fører til bedre valg

Ikke alle er like begeistret for økonomifaget, men de aller fleste er begeistret over å oppleve at pengene strekker seg langt. Sett i et vidt perspektiv driver alle med økonomi, men enkelte utfører dette arbeidet mer bevisst enn andre. Det trenger ikke være tunge lærebøker på nattbordet som øker kompetansen. Mange nettsider gir korte og konkrete råd, slik at alle kan lære viktige regler for god forvaltning av sine inntekter. NRK Skole legger for eksempel ut korte og lærerike videoklipp som raskt gir seeren en bedre økonomisk forståelse. Dette kan gi et bedre grunnlag for å ta gode økonomiske valg.

 • Lær grunnleggende prinsipper for å gjøre gode økonomiske avveininger
 • Anse husstanden som en økonomisk enhet som fortjener god forvaltning

Det finnes utallige meninger rundt lån og kreditt, og det kan være forvirrende å få motstridende informasjon. Et økonomisk valg som vil gi konsekvenser i form av kostnader, kanskje i lang tid fremover, bør være basert på kunnskap og ikke antakelser. Den tilegnede kunnskapen gir trygghet i form av at lånetakeren opplever sin vurdering som god – til tross for at andre meninger kommer fram. Ha respekt for den økonomiske enheten en husstand faktisk er, og bruk tid på å lære å forvalte denne riktig. På sikt kan dette gi en bedre og mer oversiktlig økonomi, og gi en opplevelse av frihet.

Gebyrer ved raskere nedbetaling av lån

Enkelte utenlandske banker krever gebyr om et lån betales ned før tiden. Om en kunde får en økning i egenkapital for eksempel ved økning av inntekt, arv, gave, eller pengepremie, kan det være gunstig for kunden å betale mer på avdragene eller betale ned lånet i sin helhet. Det er lovregulert i Finansloven at kunder skal kunne betale ned forbrukslån før tiden, uten å bli krevd ekstra kompensasjon for dette. I norske banker vil det kun være fordeler med å betale et lån raskt ned. Husk at alt som blir betalt inn ekstra på lånet, trekkes direkte fra avdragene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan vet jeg at jeg får den beste renten banken kan gi?

Renten bankene oppgir på nett er gjennomsnittlig rentesats bankene gir sine kunder. Lånesøkere kan oppleve å få både høyere eller lavere rente enn banken oppgir på nett. Dette påvirkes av faktorer som hvor stabil inntekt søkeren har, om det finnes garanti for eksempel i bolig, om søkeren har betalingsanmerkninger, og hvor mye annen gjeld søkeren har.

Kan banken selv velge å øke renten etter at låneavtalen er signert?

Finansavtaleloven tillater banker å endre renter, gebyrer, og omkostninger 6 uker etter skriftlig forvarsel. Et forbrukslån uten sikkerhet er allerede vurdert å ha en høyere risiko enn et lån med sikkerhet. Renten er dermed allerede satt høyere på disse type lån for å kompensere for denne risikoen. Denne typen forbrukslån vil derfor være mindre følsomme for svingninger i markedet.

Kan jeg ombestemme meg og bytte bank etter inngått avtale?

Alle kan bytte bank etter eget ønske. Vær oppmerksom på at det kan medføre saksbehandlingskostnader forbundet med å inngå en ny låneavtale. Om renteforskjellen eller lånebeløpet er av en mindre størrelse, kan gebyrer og omkostninger i ny bank føre til at de totale lånekostnadene blir høyere til tross for at renten i den nye banken er lavere.

Ofte kan det lønne seg å velge refinansiering av forbrukslån

Mange nordmenn har forbrukslån, og veksten av dette har økt kraftig de siste årene. Dessverre betaler mange mer enn de må. Refinansiering av forbrukslån kan dermed ofte lønne seg. Slik kan du spare både penger og tid. I denne artikkelen forklarer vi hva refinansiering betyr. Vi gjennomgår også de viktigste grunnene til at det kan lønne seg å refinansiere forbrukslån. Selv om forbrukslån får mye kritikk i media, kan det i enkelte tilfeller lønne seg å ta opp dette.

Hva er refinansiering

Å refinansiere betyr å slette ett eller flere lån, for å ta opp et nytt. Det finnes mange former for dette. Du kan refinansiere kredittkortgjeld, smålån, forbrukslån og boliglån. Du kan også samle flere mindre lån til ett lån, eller legge sammen ett lån i et annet. Det finnes en rekke banker og finansieringsinstitusjoner i Norge som tilbyr refinansiering. Det går som regel raskt å søke på nett. Det kan også være lurt å kontakte en lånemegler. Disse kan videresende søknaden til flere banker.

Å samle flere lån til ett kan lønne seg

Det har vært en vekst i forbrukslån de siste årene. Mange nordmenn har flere slike lån. Det lønner seg ofte å samle disse til ett lån. Den viktigste grunnen til å refinansiere forbrukslån, er å spare utgifter. Ofte kan du få en bedre rente etter refinansieringen. Da vil du ha mer å bruke, for å betale andre regninger, samt få en romsligere økonomi. Har du kun ett lån, kan du også forsøke å refinansiere dette. Slik kan du få et bedre lånetilbud.

Hvis du har flere dyre smålån og kreditter, kan det ofte lønne seg å samle disse i et større forbrukslån. Selv om dette har høyere rente enn boliglån og billån, er renten på forbrukslån langt lavere enn renten på kredittkortgjeld. Rente på gjeld du har etter bruk av kredittkort, kan være opp mot 30 %. I stedet for å betale ned på dette, kan det ofte lønne seg å ta opp et forbrukslån med lavere rente og bedre betingelser.

Det er enklere å forholde seg til én långiver

Det er også enklere å forholde seg til én långiver enn flere. Slik kan du lettere forhandle fram bedre betingelser. For eksempel avdragsfrihet, lavere rente og forlenget lånetid. Det gir også mer oversikt. Slik behøver du kun passe på å betale én månedlig regning, i stedet for flere. Du trenger også bare å se over én innrapportering til skattemyndighetene, på egenmeldingen som skal leveres hvert år. Slik blir det enklere å holde styr på privatøkonomien. Refinansiering definisjon kan du lese mer om på Wikipedia.

Du vil også spare mye penger på månedlige innbetalingsgebyrer, ved samling av lån. Har du for eksempel fire ulike lån og betaler 45 kr for hver innbetaling, betaler man 135 kroner per måned. Dette utgjør 1 620 kr i året. Hvis du samler disse til ett lån, vil du kun betale 720 kr per år. Det er altså tusenlapper å spare bare i gebyrer.

Hvordan finne den beste renten

Undersøk alltid hvilken bank eller finansinstitusjon som tilbyr den beste renten. Dette uavhengig av om du har flere kredittlån, eller et eksisterende forbrukslån å refinansiere. Ved å søke på nett, kan du finne flere oversikter over hvilke banker som tilbyr de beste betingelsene. Se hva som lønner seg for din personlige økonomi. Du kan sende en søknad til en lånemegler. Denne vil så videresende denne til flere samarbeidsbanker, og gi deg ulike tilbud. Slik kan du spare tid, ved å kun sende én søknad, i stedet for flere.

Renten du blir tilbudt, vil avhenge av flere faktorer. Banker og andre lånetilbydere opererer med ulike rentesatser. Dette vil også avhenge av din økonomiske situasjon. Høyere risiko for banken, gir høyere rente til deg som låntaker. Viktige faktorer som spiller inn er hvor mye gjeld du har fra før. Om du eier bolig, og hvor mye du tjener i forhold til store utgifter er også relevant. Dersom du har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger, vil du som regel få avslag. Dette innebærer ofte for stor risiko for banken.

 • Sammenlign den effektive renten hos ulike låneaktører
 • Rentesatsen settes basert på opplevd risiko hos deg som søker
 • Betalingsanmerkninger gir ofte direkte avslag på lånesøknad

Forbrukslån og økonomiske problemer

Det er mange som har tatt opp forbrukslån, for å betale regninger de ikke har mulighet til å betjene. Du kan få problemer dersom disse går til inkasso. Får du en betalingsanmerkning, vil du ikke ha mulighet til å ta opp flere lån, før du har gjort opp for deg. Du kan også bli nektet basistjenester som strøm, mobiltelefon og forsikring. Mange tilbydere av slike tjenester krever nemlig kredittsjekk. Du kan også få problemer med å få enkelte typer jobber. Billigeforbrukslån.no har skrevet en nyttig guide til forbrukslån uten sikkerhet.

Refinansiering av forbrukslån kan hjelpe deg ut av det økonomiske uføret

På den positive siden kan et forbrukslån hjelpe på den økonomiske situasjonen. Dersom hvis du refinansierer, kan du få bedre betingelser. Slik vil du få mer å bruke i måneden, og det vil bli enklere å betjene regninger. Slik kommer du deg lettere ut av dine økonomiske vanskeligheter. Dette forutsetter at du er økonomisk disiplinert. Prioriter å betale regninger fremfor annet forbruk. Du kan søke om en ny refinansiering for bedre betingelser. Det eneste kravet for dette, er at du må ha nedbetalt på forbrukslånet.

Bake forbrukslån inn i boliglånet

Hvis du har boliglån du har betalt ned på, finnes det mulighet for å legge forbrukslånet inn i boliglånet. Slik vil du normalt kunne få den laveste renten. Dette forutsetter at gjeldsgraden ikke er for høy. Boliglånet må også utgjøre mindre enn 60 % av boligens verdi. Dette kalles å refinansiere med pant eller sikkerhet i bolig. Du vil slik kunne få bedre rentebetingelser, da banken har sikkerhet i eiendom eller bolig. Undersøk dine muligheter for dette med banken, dersom du eier bolig.

Oppsummering

Det lønner seg ofte å refinansiere forbrukslån. Både for å få lavere rente, færre aktører å forholde deg til, bedre oversikt og færre gebyrer. Dette gjelder både om du har flere lån, eller bare ett. Det lønner seg ikke å betale høyere rente enn nødvendig. Har du bolig, kan det lønne seg å samle smålån i boliglånet. Snakk med banken om dine muligheter. Sammenlign lånetilbud for å få den gunstigste avtalen for deg. Søknad om refinansiering av forbrukslån kan gjøres enkelt på nett. Ved hjelp av gjeldsregisteret kan du få raskt svar på din søknad.