5 tips til å skaffe beste forbrukslån når du skal søke på nett

Flere nettsider tilbyr tjenester som lar deg sammenligne tilbud fra flere banker. Om du ønsker å sammenligne selv, er det viktig å være klar over at lånerenten ikke er den eneste faktoren som påvirker den totale kostanden på lånet. Bankene oppgir både nominell og effektiv rente. Det er den effektive renten som forteller hva du faktisk må betale for lånet. Den effektive renten påvirkes av gebyrer og kan endre førsteinntrykket av hvilken bank som gir de beste lånebetingelsene. I denne artikkelen går vi gjennom mer informasjon og tips rundt forbrukslån.

  • Bruk upartiske søkemotorer for å sammenligne banker
  • Bruk effektiv rente som sammenligningsgrunnlag
  • Velg en bank som vekker tillit

Ikke la nettbasert søknadsprosess føre til en forhastet beslutning

Et låneopptak bør ikke skje spontant. Flere nettbaserte lånegivere reklamerer med rask responstid og enkel saksbehandling ved søknad om lån. Det kan være lett å falle for fristelsen å skaffe til veie noen ekstra kroner, men et låneopptak bør alltid være veloverveid og vurdert opp mot alternative løsninger. Er det fortsatt ønskelig å ta opp lån etter en grundig vurdering, kan en nettbasert løsning være oversiktlig. Dette kan også gi tilgang til flere alternativer enn ved å ha tilgang kun til lokale banker.

1. Bruk tid på å vurdere valg av bank og lånesum
2. Vurder banker på nett for flere valgmuligheter

Kortere nedbetalingstid gir billigere lån

Rentekostnaden avhenger av nedbetalingstiden. Rentegrunnlaget beregnes fra summen på restlånet. Jo lenger periode lånet varer, dess mer betaler derfor kunden i rentekostnader. Flere nettsider som Dagens Næringsliv tilbyr en lånekalkulator. En slik kalkulator lar lesere regne ut totale lånekostnader basert både på rentesats og nedbetalingstid.

Lånetakere kan bruke en slik kalkulator til å finne sin ideelle nedbetalingstid. Det burde være den kortest mulige perioden innenfor den maksimale summen lånetakeren kan betale i renter og avdrag per måned. Verktøyet gir et reelt bilde av hvilket utslag nedbetalingstiden har for den totale lånekostnaden, og for å se hvor mye du kan spare på å betale flittig på lånet.

  • Kort nedbetalingstid kan mer enn halvere den totale lånekostnaden
  • Velg en bank som tilbyr kort nedbetalingstid

Eksempel

Et lån på 1 million kroner betalt over 10 år og med 15 % rente vil ha en rentekostnad på 756 000 kroner. Om kunden heller velger å betale lånet ned over 5 år, blir den totale rentekostnaden 381 000 kroner. Dette er hele 375 000 kroner billigere. Denne ekstra tilgjengelige kapitalen kommer i tillegg til at kunden er ferdig med nedbetalingene 5 år tidligere.

Åpenhet gir bedre veiledning

Banker har som formål å tjene penger, men de er også avhengige av å ha fornøyde kunder. Saksbehandlerne har erfaring med å bistå kunder i å gjøre gode valg, og vil kunne gi bedre veiledning om kunden er åpen om sin økonomi. Både kunde og bank skal ha fordeler av kundeforholdet. Begge parter bør ha som mål at kunden kan betale ned gjelden som avtalt. Om du opplever at saksbehandler gir dårlige råd som kun kommer banken til gode, anbefales det å bytte til en bank der du føler deg ivaretatt.

Økonomisk kompetanse fører til bedre valg

Ikke alle er like begeistret for økonomifaget, men de aller fleste er begeistret over å oppleve at pengene strekker seg langt. Sett i et vidt perspektiv driver alle med økonomi, men enkelte utfører dette arbeidet mer bevisst enn andre. Det trenger ikke være tunge lærebøker på nattbordet som øker kompetansen. Mange nettsider gir korte og konkrete råd, slik at alle kan lære viktige regler for god forvaltning av sine inntekter. NRK Skole legger for eksempel ut korte og lærerike videoklipp som raskt gir seeren en bedre økonomisk forståelse. Dette kan gi et bedre grunnlag for å ta gode økonomiske valg.

  • Lær grunnleggende prinsipper for å gjøre gode økonomiske avveininger
  • Anse husstanden som en økonomisk enhet som fortjener god forvaltning

Det finnes utallige meninger rundt lån og kreditt, og det kan være forvirrende å få motstridende informasjon. Et økonomisk valg som vil gi konsekvenser i form av kostnader, kanskje i lang tid fremover, bør være basert på kunnskap og ikke antakelser. Den tilegnede kunnskapen gir trygghet i form av at lånetakeren opplever sin vurdering som god – til tross for at andre meninger kommer fram. Ha respekt for den økonomiske enheten en husstand faktisk er, og bruk tid på å lære å forvalte denne riktig. På sikt kan dette gi en bedre og mer oversiktlig økonomi, og gi en opplevelse av frihet.

Gebyrer ved raskere nedbetaling av lån

Enkelte utenlandske banker krever gebyr om et lån betales ned før tiden. Om en kunde får en økning i egenkapital for eksempel ved økning av inntekt, arv, gave, eller pengepremie, kan det være gunstig for kunden å betale mer på avdragene eller betale ned lånet i sin helhet. Det er lovregulert i Finansloven at kunder skal kunne betale ned forbrukslån før tiden, uten å bli krevd ekstra kompensasjon for dette. I norske banker vil det kun være fordeler med å betale et lån raskt ned. Husk at alt som blir betalt inn ekstra på lånet, trekkes direkte fra avdragene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan vet jeg at jeg får den beste renten banken kan gi?

Renten bankene oppgir på nett er gjennomsnittlig rentesats bankene gir sine kunder. Lånesøkere kan oppleve å få både høyere eller lavere rente enn banken oppgir på nett. Dette påvirkes av faktorer som hvor stabil inntekt søkeren har, om det finnes garanti for eksempel i bolig, om søkeren har betalingsanmerkninger, og hvor mye annen gjeld søkeren har.

Kan banken selv velge å øke renten etter at låneavtalen er signert?

Finansavtaleloven tillater banker å endre renter, gebyrer, og omkostninger 6 uker etter skriftlig forvarsel. Et forbrukslån uten sikkerhet er allerede vurdert å ha en høyere risiko enn et lån med sikkerhet. Renten er dermed allerede satt høyere på disse type lån for å kompensere for denne risikoen. Denne typen forbrukslån vil derfor være mindre følsomme for svingninger i markedet.

Kan jeg ombestemme meg og bytte bank etter inngått avtale?

Alle kan bytte bank etter eget ønske. Vær oppmerksom på at det kan medføre saksbehandlingskostnader forbundet med å inngå en ny låneavtale. Om renteforskjellen eller lånebeløpet er av en mindre størrelse, kan gebyrer og omkostninger i ny bank føre til at de totale lånekostnadene blir høyere til tross for at renten i den nye banken er lavere.