Du kan spare mye ved å refinansiere gjeld

Dersom du har flere små lån og kreditter kan det fort bli vanskelig å holde oversikt. Ved hjelp av et refinansieringslån, kan du både få bedre økonomisk oversikt samt gunstigere vilkår. Lær mer i vår guide til refinansiering.

Slik fungerer refinansiering

Når du skal refinansiere gjeld, tar du enkelt forklart opp ny gjeld for å betale den gamle. Refinansiering kan gjøres på flere ulike måter. De to mest omtalte metodene er å samle all gjeld i et forbrukslån. Dersom det er mulig, kan du også øke boliglånet. Hva som lønner seg avhenger av hvor mye du trenger å låne, og hvor snart du kan nedbetale det. Hvis du har muligheten til å betale det ned i løpet av et år, vil det kanskje ikke være mest lønnsomt å refinansiere boliglånet. Dette siden boliglånet ofte betales på i over 10 år.

  1. Samle all gjeld i ett usikret lån
  2. Øk boliglånet

Har du mange små lån og kredittkort, betales renter til alle disse. Om du derimot samler alle på ett sted vil du kun betale en rente. Dette er tanken bak refinansiering – at du skal spare deg for dyre renteutgifter ved å betale kun en rente til en långiver. Du har også kun en rente å forholde deg til. Ulike kredittkortselskap tilbyr som oftest ulik rente, og har ulike ekstra gebyrer.

Dette bestemmer hvor mye du sparer

Hvor mye du har mulighet til å samle sammen i ett lån er med på å avgjøre hvor mye du sparer. Har du for eksempel fem kredittkort og ett forbrukslån kan du spare flere hundre kroner i måneden på å kun betale renter ett sted. Hovedregelen er at du ikke kan ha lenger nedbetalingstid enn fem år. Ved refinansiering er det noen andre regler. Det er uansett da viktig å huske på at både kredittkort og forbrukslån har en øvre grense på fem år. Det vil si at du skal kunne betale ned all din gjeld innen den tid.

Hvor mye du betaler i renter til hver enkelt aktør er også med på å bestemme hvor mye du sparer. Noen kredittkort har en effektiv rente på 22 %, mens andre på 16 %. Når du skal finne ut hvor mye du betaler i renter totalt må du se på hver enkelt faktura. Du summerer deretter dette sammen for å få den reelle prisen. Det er ikke garantert at du får refinansiert hele summen. Sørg da for å betale kortene og lånene med den høyeste renten først. Ikke se på hvor mye som står igjen, men på hva det vil koste totalt.

Hvem kan søke refinansiering?

Alle privatpersoner med en fast inntekt over en bestemt sum kan søke refinansiering. Minstekravet er vanligvis 200 000 kroner i året, samt at du må være over bankens aldersgrense. Noen banker vil ikke tilby lån til de under 23 år, mens hos andre kan de på 20 år også få lån. Det er heller ikke alle banker som opererer med en minimumsinntekt. Så lenge du kan bevise at du har evne til å betjene lånet du søker om kan du få det innvilget. For å finne ut hvilken bank du kan søke hos, er det anbefalt å prøve en låneportal.

Det er ikke kun privatpersoner som kan søke refinansiering. Bedrifter kan også få hjelp med dette. Prinsippet er det samme for både privatpersoner og bedrifter; få ned kostnadene, og øke ens egen betalingsevne. Borr Drilling er en av bedriftene som nylig fikk gjennomført en god refinansieringsavtale for å berge bedriften. Svingninger i markedet og endring i etterspørselen av varer, påvirker bedrifter mer enn privatpersoner. Mange bedrifter kan også oppleve muligheten for å gå konkurs hvis de ikke får hjelp. Dermed er refinansiering av gjeld i mange tilfeller hos bedrifter også et virkemiddel for å unngå konkurs, og bevare arbeidsplasser.

Sammenlign lånetilbud

Det finnes flere titalls tilbydere av refinansiering på dagens marked. Bank Norwegian er en av dem. Her kan du søke både refinansiering, forbrukslån og kredittkort. Hvilken bank det lønner seg å velge, varierer ut i fra hvor mye du trenger å låne, hvor lenge du må betale på lånet, og hvilke gebyrer som kommer i tillegg. I de fleste tilfeller vil det lønne seg å velge det lånet med lavest rente. Dette så lenge du ikke må betale på lånet lenger enn lånet med høy rente. Den totale rentekostnaden bestemmes av hvor mye du betaler i renter, og hvor lenge.

Når du søker refinansiering, eller lån generelt, er det alltid en fordel å sammenligne alle de tilgjengelige tilbudene. Hvilke kriterier bankene vurderer fra vil variere fra bank til bank. Noen ser for eksempel kun på inntekt og betalingsevne, mens andre vil vurdere statsborgerskap også. For å øke sjansene for å få et godt tilbud, er det lurt å sammenligne tilbudene på forhånd. Du kan sende inn søknad til alle bankene som har et lånetilbud som passer din private økonomi. Poenget med refinansiering er at du skal spare penger på den totale kostnaden, samtidig som de månedlige utgiftene ikke øker for mye.

For å spare penger

For å spare penger på å samle flere lån, er det flere ting du må huske på. Det er ikke kun den nominelle renten som forteller hvor dyrt lånet blir, men den effektive. Når man skal sammenligne bør du se på den effektive renten. Den inneholder både renteutgifter og andre gebyrer som må betales. Det lønner seg ikke å ta opp et nytt lån dersom dette vil ta lenger tid å nedbetale enn hva du allerede har i gjeld. Dersom du skal refinansiere bør du alltid velge lånet som tilbyr en kortere, eller tilsvarende nedbetalingstid enn den nåværende.

Få en oversikt først

Før du søker refinansiering, burde du ha en komplett oversikt over hvor mye du betaler på dagens gjeld. Hvor mye av dette utgjør renter og avdrag, og hvor lang tid det vil ta å nedbetale gjelden uten å refinansiere er også viktig. Når du har denne informasjonen kan du bruke en lånekalkulator. Denne vil regne ut hvor mye det vil koste å refinansiere all gjelden du har. Slik får du et bedre utgangspunkt for sammenligning. Som regel vil du spare penger på å refinansiere. For å vite nøyaktig hvor mye, må du først vite hvor mye du betaler i dag. Du bør også vite hvor mye du må betale over tid.